Forside. Udstilling. Lotteri. Projekt. Årets Kunstner. Arrangører. Økonomi. Projekter fuldført. Nyheder.

Projekt

Kunst

i

Påsken

Fakta om Kenya:


Beliggenhed:  

I Østafrika omkring  Ækvator.  Kystlinie til

Det Indiske Ocean. Landegrænser til

Tanzania, Uganda, Syd Sudan, Ethiopien og Somalia.


Areal:

582.646 km2 - ca. 10  gange Danmarks størrelse.


Indbyggertal:

41 millioner (anslået  2010).

Heraf hovedstaden Nairobi 3 millioner.


Befolkningstilvækst:

2,6% årligt (2000-2008)


Fertilitetsrate:

4,9 børn pr. kvinde


Gennemsnitlig levealder:

53,2 år (mænd), 54,0 år (kvinder)  


Religion:

Kristne 85,9% (primært romersk-katolske).

Muslimer 9%


Officielle sprog:  

Engelsk og Swahili


Styreform:

Direkte valgt Præsident (for 5 år) med udøvende magt.

Direkte valgt Parlament (for 5 år) , hvoraf regeringen udgår. Uafhængige domstole.

Ny Grundlov af 2010.


Økonomiske nøgletal:

BNP pr. indbygger: 1.628 US dollar (2010)

BNP Vækst: 2,4% (2009).

Totalt BNP: 30,2 milliarder US dollar (2009).

Dette svarer til en tiendedel af Danmarks BNP.


Human Development Index (HDI):

Nr. 128 i Verden. Danmark er nr. 19; Tyskland nr. 10; Sydafrika nr. 110 og Uganda nr. 143.


Erhverv:

Landbrug (27,1% af BNP), Industri (18,8%) og Service (54,1%) - overvejende turisme.                                                                               

                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

PROJEKTET I KENYA
Kipyemit Primary School Water and Sanitation Project
Rotary på Frederiksberg vil med de indsamlede midler fra Kunst I Påsken 2015 skaffe rent vand til en stor skole i det vestlige Kenya. Når projektet er gennemført vil skolens elever være fri for at hente stærkt forurenet vand fra en nærliggende bæk. Dette vil forbedre sundhedstilstanden blandt børnene dramatisk.

Skolen har 756 elever (342 drenge og 414 piger) samt en lærerstab på 16. Der undervises til og med 8. Klasse. Skolen har endvidere en  børnehaveklasse.

Skolen blev åbnet i 1974. Den er beliggende midt i et fuldt opdyrket, frugtbart landområde bestående af mindre landbrug. Skolen ligger ved foden af  en bjergkæde, Mau Range. Her findes en kilde, hvorfra det rene vand vil blive hentet.

Rotary vil finansiere en beskyttende inddæmning af kilden og etablere en ca. 6 km lang vandledning ned til skolen. Vandet løber ned uden  pumpning, idet højdeforskellen mellem kilden og skolen er mere end 250 meter. Detailprojekteringen er foretaget af Kericho District Water Division.

Vandledningen vil på skolen føre til en muret tank, som fordeler vand til 6 fritstående vandhaner.

Rotary vil endvidere forny og udbygge et lille eksisterende system på skolen til opsamling af regnvand fra skolens tage. Nedbørsmængden i området kan herved bidrage til at skaffe tilstrækkeligt vand til den store skole.

Rotary vil endvidere opstille 20 nye toiletter på skolen med henblik på at forbedre elevernes hygiejne og sundhed.

Rotary på Frederiksberg samarbejder med Westlands Rotary Club i Nairobi om gennemførelsen af projektet. Den kenyanske klub har adskillige aktive medlemmer, som kommer fra projektområdet.

Fra venstre til højre:John Langat, Kericho District, Joseph Chepkwony, Headmaster, Joel Ngeno og Richard Cherulyot, begge Community Water, og Tue Rohrsted, Frederiksberg Rotary Klub, efter projektmøde på Lake Nakuru Lodge, Nakuru

Elever foran en af skolebygningerne

Se billeder fra implementeringen af Projektet her